A1 Behörighet

Om du är 16 år gammal, så har du rätt till att ta körkort för lätt motorcykel (A1). Du får övningsköra för lätt motorcykel när du är 15 år och 9 månader gammal (3 månader från din 16-årsdag.

Du får köra en motorcykel med A1-behörighet om:

 • Motoreffekten uppnår till max 11kW
 • Slagvolymen inte överstiger 125cc

Om något av dessa kriterier överträds är motorcykeln inte tillåten. En motorcykel med 125cc och 12kW eller 130cc och 9kW får alltså inte köras med A1-behörighet.

Vanligaste frågorna

 • Vad kostar det?

  När du ska ta ditt MC-körkort så är det några saker du måste betala för:

  ProduktPris KR
  Körkortstillstånd80
  Fotografering80
  Kunskapsprov325
  Körprov1650
  Riskutbildning 1 (Genomsnitt)650
  Riskutbildning 2 (Genomsnitt)2450
  Tillverkning körkort150
  Totalt5385

  Utöver detta tillkommer körlektioner. Dessa brukar kosta 600-900kr i timmen. Du kan även genomföra uppkörningen tillsammans med körskolan och den motorcykel du är van att övningsköra med vilket också blir en extra avgift.

 • Hur länge gäller riskutbildning & prov?

  Riskutbildning

  Riskutbildningen är giltig i 5 år från den dag då den genomfördes, men giltighetstiden upphör att gälla då körkort utfärdas.

  Prov

  Ett giltigt teoriprov gäller i 1 år från att du klarat av det. Detta innebär att du har 1 år på dig att klara uppkörningen från att du gjort ett godkänt teoriprov.

 • Vad gäller för att övningsköra?

  Du som ska övningsköra ska ha ett körkortstillstånd. Alla körkortstillstånd gäller i 5 år och innehåller tillstånd för AM, A1, A2, A, B, BE.

  Övningsköra hos trafikskola

  När du ska övningsköra hos en trafikskola så vet trafiskolan vad det är som gäller. Allt från kraven som finns på motorcykeln för din behörighet till vad du ska ha på dig för skydd.

  Övningsköra privat

  När du övningskör privat så finns det vissa krav. Du ska ha en handledare som är van vid att köra motorcykel.

  “En handledare ska ha fyllt 24 år och ha körkort för det fordon som du ska övningsköra. Handledaren ska ha haft körkort i minst 5 år under de senaste 10 åren och det får inte ha varit återkallat i mer än tre månader under de senaste tre åren. Handledare får inte heller haft körkort med villkor om alkohollås de senaste tre åren.”

  För att du ska få övningsköra med din handledare så ska denne ansöka om att få ett handledarskap för just dig och för just den behörighet du ska övningsköra för.

  När du ska övningsköra med din handledare så ska du använda dig utav en övningskörnings-skylt med grön bakgrund och vit text & border. Bästa alternativet är att köpa en väst med skylten bakpå.

  PS. När du senare ska övningsköra för A2 måste din handledare ansöka igen för den behörigheten.

 • Uppgradera mitt körkort

  Vill du uppgradera från A1 till A2, eller från A2 till A; så krävs det bara en uppkörning för detta.

  Då du redan gjort teoriprovet och vet riskerna samt vet hur man kör motorcykel så krävs det bara en uppkörning med en större motorcykel för att du ska kunna bevisa att du kan hantera en tyngre hoj.

  Du kan inte uppgradera från A1 till A förrän du är 24 år gammal. Har du dock haft A2 i minst 2 år så kan du ta A redan när du fyllt 20 år.

 • Fotografering vid uppgradering

  Ja, du måste göra en ny fotografering när du upppgraderar behörighet.

  “Kom ihåg att fotografera dig om du tar B96-körkort, eller om du ska uppgradera en A-behörighet.”

Olika krav

 • Krav på behörigheter

  A1 - Lätt motorcykel

  • Du har körkortstillstånd.
  • Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
  • Du har fyllt 16 år.
  • Du har gått riskutbildning.
  • Du har gjort ett godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov).
  • Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-Området. Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.

  A2 - Tung motorcykel med begräsning

  • Du har körkortstillstånd.
  • Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
  • Du har fyllt 18 år.
  • Du har gått riskutbildning.
  • Du har gjort ett godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov). Har du redan tagit ett A1-körkort behöver du bara göra ett körprov.
  • Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-Området. Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.

  A - Tung motorcykel

  • Du har körkortstillstånd.
  • Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
  • Du har fyllt 24 år. (20 år om du haft A2-körkort i minst två år)
  • Du har gått riskutbildning.
  • Du har gjort ett godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov).
  • Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-Området. Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.
 • Vad krävs för att få ta körkortet?

  För att få ta ett A-Körkort (A1/A2/A) så behöver du såklart kunna hantera en motorcykel. Det som krävs innan du ska göra uppkörning + teoriprov är riskutbildning 1 & riskutbildning 2. Efter detta kan du skriva teoriprov & göra uppkörningen. Du måste ha ett godkänt teoriprov innan du får boka din uppkörning.

  Du behöver inte ha gjort någon riskutbildning för att få boka teoriprovet, dock ska du ha gjort båda riskutbildningar när du ska göra teoriprovet.

  Riskutbildning 1 är en teoriutbildning där du får veta riskerna som finns när man kör motorcykel, du får även mycket information och statistik inom ämnet. Det mesta som behövs för att du ska förstå riskerna på vägen när du kör motorcykel.

  Riskutbildning 2 är en praktisk utbildning där du får göra inbromsningar, köra slalom och andra övningar för att du lättare ska veta hur det är i hårda inbromsningar och hur du hanterar motorcykeln i olika situationer.

  Det är inget krav att vara inskriven på en trafikskola för att ta MC-körkort.

Kriterier för motorcykeln

 • Kriterier för A1

  Körkortsbehörigheten A1 ger rätt att köra lätta motorcyklar vars motor har en slagvolym av högst 125 kubikcentimeter, en effekt av högst 11 kilowatt och ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,1 kilowatt/kg.

  Åldersgränsen för A1 är 16 år.

 • Kriterier för A2

  Körkortsbehörigheten A2 ger rätt att köra mellanstora motorcyklar vars nettoeffekt är högst 35 kilowatt och som har ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,2 kilowatt/kg. Om fordonets originalutförande har ändrats, får fordonet inte ha sitt ursprung i ett fordon med en nettoeffekt högre än 70 kW.

  Åldersgränsen för A2 är 18 år.

 • Kriterier för A

  Körkortsbehörigheten A ger rätt att köra alla tvåhjuliga motorcyklar oavsett slagvolym eller motoreffekt.

  Åldersgränsen för A är 24 år. Har du haft behörigheten A2 i minst två år kan du uppgradera till behörighet A från 20 års ålder.

Begränsningar vid uppkörning

 • Begränsningar för A1

  Körprovet ska genomföras med en lämplig tvåhjulig motorcykel utan sidvagn. Du måste själv tillhandahålla en sådan motorcykel och du ska använda samma motorcykel under hela provet. Motorcykeln får inte vara ett utryckningsfordon eller ha körförbud. Skatt och försäkring ska vara betalda. Den måste vara registrerad i Sverige och du ska visa upp det senast utfärdade registreringsbeviset vid körprovet. I övrigt ska motorcykeln vara tillförlitlig ur säkerhetssynpunkt.

  Tekniska krav på motorcykeln.

  Motorcykeln ska kunna köras med en hastighet av minst 90 km/tim.

  Den ska ha en nettoeffekt av högst 11 kW, och om motorcykeln drivs av:

  • en förbränningsmotor ska den ha en cylindervolym av minst 120cm³ och högst 125cm³ samt ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt av högst 0,1 kW/kg.
  • en elektrisk motor ska förhållandet mellan nettoeffekt och tjänstevikt vara minst 0,08 kW/kg och högst 0,1 kW/kg.

  Motorcykeln ska vara utrustad med manuell växellåda och kopplingshandtag som måste användas när man startar eller stannar och växlar, om provet inte avser körkort med villkor om begränsning till automatväxlad motorcykel (villkorskod 78).

 • Begränsningar för A2

  Körprovet ska genomföras med en lämplig tvåhjulig motorcykel utan sidvagn. Du måste själv tillhandahålla en sådan motorcykel och du ska använda samma motorcykel under hela provet. Motorcykeln får inte vara ett utryckningsfordon eller ha körförbud. Skatt och försäkring ska vara betalda. Den måste vara registrerad i Sverige och du ska visa upp det senast utfärdade registreringsbeviset vid körprovet. I övrigt ska motorcykeln vara tillförlitlig ur säkerhetssynpunkt.

  Tekniska krav på motorcykeln.

  Motorcykeln ska kunna köras med en hastighet av minst 100 km/tim.

  Den ska ha en nettoeffekt av minst 20 kW, och högst 35 kW, och om motorcykeln drivs av:

  • en förbränningsmotor ska den ha en cylindervolym av minst 395cm³ samt ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt av högst 0,2 kW/kg.
  • en elektrisk motor ska förhållandet mellan nettoeffekt och tjänstevikt vara minst 0,15 kW/kg och högst 0,2 kW/kg.

  Om provfordonets originalutförande har ändrats, får fordonet inte ha sitt ursprung i ett fordon med en nettoeffekt högre än 70 kW.

  Motorcykeln ska vara utrustad med manuell växellåda och kopplingshandtag som måste användas när man startar eller stannar och växlar, om provet inte avser körkort med villkor om begränsning till automatväxlad motorcykel (villkorskod 78).

 • Begränsningar för A

  Körprovet ska genomföras med en lämplig tvåhjulig motorcykel utan sidvagn. Du måste själv tillhandahålla en sådan motorcykel och du ska använda samma motorcykel under hela provet. Motorcykeln får inte vara ett utryckningsfordon eller ha körförbud. Skatt och försäkring ska vara betalda. Den måste vara registrerad i Sverige och du ska visa upp det senast utfärdade registreringsbeviset vid körprovet. I övrigt ska motorcykeln vara tillförlitlig ur säkerhetssynpunkt.

  Tekniska krav på motorcykeln.

  Motorcykeln ska kunna köras med en hastighet av minst 90 km/tim.

  Den ska ha en nettoeffekt av minst 50 kW och en tjänstevikt som överstiger 175 kg, och om motorcykeln drivs av:

  • en förbränningsmotor ska den ha en cylindervolym av minst 595cm³.
  • en elektrisk motor ska förhållandet mellan nettoeffekt och tjänstevikt vara minst 0,25 kW/kg.

  En övergångsregel tillåter motorcyklar med lägre tjänstevikt än 175 kg och lägre effekt är 50 kW (dock minst 40 kW) till och med den 31 december 2018.

  Motorcykeln ska vara utrustad med manuell växellåda och kopplingshandtag som måste användas när man startar eller stannar och växlar, om provet inte avser körkort med villkor om begränsning till automatväxlad motorcykel (villkorskod 78).

Denna webbplats är endast i informationssyfte. Du bör kontrollera med tillverkaren av din motorcykel om den är kompatibel med reglerna för A1. Det är också viktigt att kolla med ditt försäkringsbolag så att din motorcykel stämmer överens med behörigheten. Informationen på denna hemsida är till för de som ska ta eller har tagit körkort för lätt motorcykel (A1).


© 2023 Skapat och förvaltas av Åteg Solutions. All Rights Reserved.